۱۳۸۲/۱۱/۲۹

نامه ۱۰۰۰ فعال فعلی و سابق جنبش دانشجویی در تحریم انتخابات

اخبار گويا :

« به نام خدا »
جنبش اجتماعي مردم ايران سرافراز از يک قرن فعاليت خستگي ناپذير بااتکاء به پشتوانه گران سنگ و ارزشمند تاريخي خويش در حالي به مرحله نوين مبارزه و تلاش گام مي‌گذارد که ناخرسند از پايمال شدن پتانسيل‌هاي ملي و سرمايه‌هاي اجتماعي در پاي برنامه عقيم و محکوم به شکست اصلاحات حکومتي (پروژه دوم خرداد)، طلوع آفتاب اميد خود را در افق اصلاح از بيرون و تغييرات ابعاد حقيقي و حقوقي ساختار قدرت جستجو مي‌کند.
گسترش فقر، فحشا و فساد، تشديد روزافزون شکاف طبقاتي، رشد بيکاري و عدم اشتغال فزاينده، رشد ملموس ناهنجاريهاي اجتماعي، اعتياد و جرائم، کاهش نرخ اميد به آينده در مردم، مهاجرت بي‌بازگشت نخبگان و فرار مغزها، قرباني شدن مذهب در پاي برخوردهاي سياسي، سست شدن پايه‌هاي اخلاق ومعنويت و انسانيت در مناسبات اجتماعي، انسداد سياسي، ناديده گرفتن حرمت و کرامت انساني شهروندان در حوزه خصوصي و اجتماعي و نقض گسترده حقوق بشر و آزاديهاي مدني، بي تاثير بودن خواست و اراده ملت در ادراه امور، آئينه تمام نماي ناتواني و استيصال حاکميت و عدم کارآمدي ساختار اداري و اقتصادي و سياسي حاکم در حل مسائل و مشکلات اساسي کشور در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است.

علاوه بر اين، لجاجت و ديرپايي محافظه کاران بعنوان فرادستان ساختار حکومت جمهوري اسلامي در حفظ پايگاههاي خود حتي به قيمت ذبح منافع ملي در پاي امتيازات خارجي، ايستادگي در مقابل تحقق مطالبات مردم و تحولات حقيقي، تعطيلي جمهوريت نظام، تعرض و تجاوز به حقوق شهروندان، سلب آزادي و ممانعت از فعاليت دگرانديشان، سرکوب امنيتي و قضايي ديدگاههاي مخالف و منتقد و انسداد در قانونگذاري ومحدود کردن دامنة انتخاب مردم از يک سوو ناتواني اصلاح طلبان حکومتي بعنوان فرودستان ساختار قدرت (به رغم برخورداري از حمايت تمام و کمال مردم و فعالين جامعة مدني)، عدم شايستگي و تناسب جبهه دوم خرداد و به ويژه شخص رئيس جمهور در رهبري جنبش اجتماعي، ناتواني تاکتيک حاکميت دوگانه و فشار از پايين و چانه زني از بالا در گسترش فرآيند دموکراتيزاسيون و تعارضات و تنگناهاي ساختاري قانون اساسي از سوي ديگر جايي براي فعاليتهاي پارلمانتاريستي و تداوم راهبرد اصلاح از درون و صرف سرمايه‌هاي اجتماعي مردم در پاي حاکميت از طريق شرکت در انتخابات باقي نمي‌گذارد.
امروز برآناني که برغم تمامي موانع پيش رو و نبود چشم انداز اميدوار کننده، پاي به عرصه کانديداتوري و تبليغ مشارکت در انتخابات اعم از مشروط و نامشروط گذاشتند، با رد صلاحيت‌هاي گسترده غيرقانوني صورت گرفته وپافشاري شوراي نگهبان در تبديل انتخابات به انتصابات، به خوبي روشن شده است که رويکرد پارلمانتاريستي در ساختار کنوني، نه تنها دربهاي آزادي، مردم سالاري و توسعه را به روي مردم نمي گشايد بلکه با مشروعيت بخشي به حاکميت اقتدارگرا و تقويت برخوردهاي سرکوبگرانه و تحديدکننده آن، فرايند تحقق مطالبات مردم را بيشتر به بند خواهد کشيد و استعفاي 125 نماينده مجلس خود مؤيد ناکارآمدي اين رويکرد در ساختار متصلب فعلي مي‌باشد.
بنابراين دو راهي تاريخي پيش رو در انتخابات مجلس هفتم ميدان خوبي براي شناخت همراهان واقعي مردم مي‌باشد که در آن ديگر جايي براي بندبازي و ماهيت دوزيستي وجود ندارد و کنشگران سياسي با انتخاب بين مردم و قدرت سرنوشت و جايگاه آينده خود را در جنبش اجتماعي ايران و افکار عمومي تعيين خواهند نمود.
لذا ما امضاکنندگان اين نامه در چنين شرايطي، سياست عدم شرکت در انتخابات و امتناع از راي را بهترين گزينه ارزيابي مي‌کنيم تا با مشروعيت ستاني از حاکميت، زمينه‌هاي تسليم و تمکين آن در برابر خواست مردم فراهم گردد.
بدين ترتيب از تمامي هموطنان درخواست مي‌کنيم تا با تحريم انتخابات ضمن صيانت از حق حاکميت و راي خود فرآيند گذار مسالمت آميز به دموکراسي حقيقي، را با سازماندهي جديد جنبش اجتماعي در يافتن راهبرد مناسب و شناخت نمايندگان واقعي و رهبري شايسته خود سرعت بخشند و روحي تازه در کالبد جامعه بدمند. ميزان مشارکت مردم در انتخابات آينده آزمون قطعيت بخش و نهايي تعيين کننده ميزان مشروعيت، مقبوليت براي حاکميت و نمايانگر امکان اصلاح پذيري آن در نظر مردم و شاخصي براي اعتبار مردمي قانون اساسي فعلي در حل منازعات و پيشبرد خواست ملي ومحکي براي سنجش کارآمدي راهبرد اصلاح از درون حاکميت خواهد بود.
والسلام


آقازاده بهرام ،آقازاده علي ،آهنگرزاده نغمه ،ابراهيم‌گل علي ،احساني نيلوفر،احمدي حسن ،احمدي فرح ،احمدي نژاد هژير، احمديان ماجد، احمدي‌نيا مينا،اسدپور آتيه، اسكندري نسرين، اسلامي وحيد، اسماييلي جابر ، اصلاني عباس ، افضل‌آبادي سوسن، امامي معراج، اميدفرد مسعود ،انصاري رضا،ايزدي جواد ،بابادي آذر ،بابايي مهدي،باربد مازيار، باستاني مسعود،بحريني عابد ،بزرگي وحيد،بلادي داريوش ،بوستاني رقيه ،بهروزي پانتآ ،بيدي وحيد، پايا فريبرز ،پريزاد علي ،پيرمرز‌آباذ نويد ،جباري پويان ،جباري سامان ،جزايري دنيا ،،جمالي حسام ،جمالي سروش ،جواهري حسين ،حاتمي حسن ،حاجي‌علي‌اصغري بيتا،حبيبي ندا، حزيني پوين ،حسيني حجت ،حسيني سيدحسين ،حمزه‌لويي كورش ،حيدري مارال ،،حيدري مرتضي،حيدري‌نژاد محمد ،دارابي اسماعيل،دانش سپنتا ،دايي حسين ،دايي مهرداد،دروديان محسن،دوروديان سامان ،دهقان پيمان ،دهقان مجيد ،دهقان مهسا ،ذوالقدر حسين، رادمهر بابك ،رجايي كورش ،رحماني علي ،رحيم‌زاده صادق ،رخيده آرمان ،رسولي مهدي ،رسوليان نسيم ،رفعت‌پور آرمين ،رفيعي اسماعيل ،رنگرز حسن ،رنگرز مهدي ،،رييسي نژاد رضا ،زارع عليدوست نفيسه ،زماني ابوذر ،زماني اعظم ،زنگنه حسن‌علي ،ساساني بابك ،سبحاني سميرا ،سرشار گيتا،سرشار مونا،سرشار مونا ،سعادتي روزبه،سليماني حسين ،سليماني حميد،سليمي يعقوب ،سميع‌نيا حديث ،سنايي روشنك ،سنايي سوسن ،سياوشيان ساناز ،سيدين آرمين ،سيدين عباس ،سيف‌زاده محدرضا،شاكري آرش ،،شالگوني عباس ،شاه‌صنمي عليرضاشريف نادر ،شريف ناصر ،شريفي قاسم ،شسايي مازيار ،شفاهي نصير،شمس حميد،شهبازي سپيده،شهسواري علي ،شيرزادي مسعوده ،صادقي‌نو معصومه ،صارمي روزبه ،صديقين يوسف ،صفدر موحد،صفدري زهره ،طباطبايي سيدمصطفي ،عابديني عاطفه ،عبدالحسني خشايار،عبدي ميثم ،عطاري زكريا،عليجاني محمداسماعيل ،غضنفري عابد ،غفاري امير،غفاري علي‌رضا،فاطمي كيارش ،فرهاديان سروش ،فريدوني اسماييل ،فريدوني كشواد،فضلي آيدا،فلاح‌پور دامون ،قاسمي جواد ،قاسمي ،مرضيه قشمي سعيد،كارگر نصير ،كاظمي كيارش ،كاظميان ليلا،كاكاوند حسين ،كرمي وحيد ،كريمي فرد حسين ،كريميان بهنام ،گل‌رخ ليلا ،گلشني عاطفه ،گودرزي نادر ،ماندني‌پور حيد ،متقي افشين ،محمدزاده آرش ،محمدي رامبد،محمدي‌گرگاني محسن ،محمودي بهزاد ،مختاري حميده ،مدني سعيده ،مدني ياسر،مرادي مرضيه ،مرادي مزدك ،مرداي چنگيز ،مظفري خليل ،معاشري محدثه ،معتمدي ابوذر ،معصومي آرش،معصومي رضا،معصومي سوده،معصومي ياسر،مفيدي محمدرضا ،مفيدي مهدي،مقدسي سعيد،ملاعزيزمحمدي آمنه ،ملاقلي پور غلام ،ملك گلناز،لكي عمار، کاوه اهوازي ، سيدمحمدرضا بندري ، علي پاکوان شيرازي ، عباس پاينده ، کريم جلاليوند ، حسين شيخي ، جواد زنجاني ، مهدي مهابادي ، مهبوي ايمان ،مهرگان علي‌رضا ،نوبخت مجيد ،ويس‌آبادي ميثم ،هاشم باروتيان ،يزداني پريسا ،يزداني محسن ،يعقوبي رويين ،يكتاپرست داراب ،يكتايي دامون ،يوسفي حامد ، مرتضي برشجان، امير اسحاقي، نيما ربيعي، امير بهروزيان، محمد صحرايي، روح الله محي الديني، احسان خاكبازان،عباس رهنما، نجارزاده، فرشيدفر،زيدوني علي ،حياتي حسين ،كريمي ،پژمان، مجيدي بهرام ،افرازي زاده شمس الله،مصطفي صداقت جو،پوريا براتيان،مجيد لگزيان، ميثم اماني،مجيد لگزيان،کاظم حسين زاده،قاسم عطايي عظيمي، عبدالرحمن نادري،سعيد مصطفايي،سارا راهدار،مير صادق محمدي، سمانه محمودي، پريوش حسيني ، ژوبين پزشکي، مرجان قجر ، شکوفه زنديه ، کمال کاکوان ، حبيب رستمرودي ، اصغر خرقه پوش ، محمدرضا حسيني ، عليرضا بذر افشان،امير اميني،بهزاد طاحوني،وحدت رجب زاده، مريم خورشيدي، تهمينه ياراحمدي وجيهه مصباح،احمد پولادزاده،حجت جهانگيري، حميد اميني،بايرام نمرودي،امير حسين مزيناني،نويدغلامي،بهروز خالقي،آذز کثيري،نسترن شهبازي،آزاده ضيا،ندا مستفوي،مسعود برجيـان،عماد بهاور،سميه رحمتي،مهدي فولادگر،احسان شاهمرادي،مهدي حيدري،سلمان ميرطالبي،حسن رحمتي،مسعود نجيمي،اميد رحيمي،کاميار کنعاني،پرنيان حقيقت،حميدرضا مظاهري،آرش مجد،مهدي معماريان،فواد سجودي،آرش صادقي،فريد فرخي،رضا فياض بخش،ميثم آذين،رضا قرباني،محمد حقيقي،ميثم جوي،انوشه سلحشور،فريدون هرمزدياري،شفيع قلي زاده،صادق نوابي،امين ذکايي آشتياني،عباس حامدآبادي بيگدلي،هومن فرمند،سينا صفايي،ايمان کمالي،تقي تاجيکيان،احسان عمادي،بهزاد سحابي،محسن هوشمند،محمد مظفري نژاد،سروش ثابت،حامد حاجي آبادي،سميرا صفايي فراهاني،مهران رحمان مشهدي،ميثم ميرعزيزي،محمد حسن نژاد،مونا شهبازي،مصطفي خسروي،باقر اسکويي،امين دربان،روزبه شفيعي،محمد فرقداني،مهدي شيرزاد،سميرا صدري، کاميار امير انتظاري،اسماعيل صفايي اردکاني،طلوع اسفنده،احسان احساني،هادي کهولي،عطيه وحيد منش،زهرا شريف النسبي،احسان درويشي،رضا قرباني،مينا خرم،نازنين حسن نيا،ياسين سليمي،مهدي خاجيان،باقر اماميان،مجتبي نجفي،هادي کحال زاده،زهره نصرالله زاده،محمدرضا مرشدي،کاظم اماميان،صادق اماميان،محسن حاجيلو،رضا بهبهاني،محمدرضا قدسي،مصطفي نويدي،حامد ايزد پناه،مجيد رحمتي،امير امين زاده،محمود معتقد،امين اميرنژاد،داوود کامکار، جلال حجتي،اشکان تيسوندي،سعيد حسن نيا،حميد آرش کيا،نيود نوري فر،بهزاد دلشاد،محسن مطيعي فر،رحيم حسيني تبار،مسعود حيدريان،ياشار حکاک پور،رحمان سليمي،علي حاجي آقا،محمد اسماعيلي،آرش دولتخواه،محمد شفايي،مسعود گلستاني، محسن خلفي، انديشه فراهاني، سيد عمران نقي ، بابک منصوري راد ، شهره منصوري ، سحر نمازي ، ابراهيم جمشيدي ، بهرام دبيري ، شاکر خردمندي ، صمد بابابيي،غلامرضا هزاوه،مريم فراهاني،جعفر لطف الله زاده،سمانه توکلي،مهدي محمدي،ميثم محمدي،رويا غلامي منظور،پريا جاويدان،آزيتا مسلمي،محبوبه خاني،مسعود ساکي،صديقه محبوبي،رضا ملکي آذر،بهنام مرادي،مجيد مرادي نيا،ولي رستم زاده،امين پسند،فريدون شريفي،آرين اميدوار،پيروز داوودنيا،بهادر ساکت تبار،امين عبدي،محمود سليمي،فرزاد خدري،سياوش رشيدي،احمد چميده،رحيم محمودي،محمد صالحي، محمد کنگرلو ، پژمان ايوري ، علي ارشادي ، قاسم سرداري، زهرا ميلاني ، مه کامه مطيعي ، حميد صالح ابادي،ادريس حسن زاده،فرديس حسيني،مهدي عربشاهي،مجيد کريمي،حسين عبدي،محمد رضا خسروي، محمد عاشرلو،محمدرضا خانزادي،نويده نوري،سميه جهانبين،سمانه اميرپور،سولماز محمدي،آنا حسين پور،مجيد اسکندري،عباس صدر،مريم نوري،بهاره هدايت،محمد هاشمي،امير احمديان،محمد مطيعي فر،پيام شکيبا،سمانه عبداللهي،فرشته اميني،مائده شاپوري،امير خمسه،آرزو توسلي،منظوره شاهسوند،زهرا جباري،ليلا ناصري،حميده شريفي،حسين نمازي،علي شوريده،مريم سعيدي،ليلي تفقدي،آيلار پورمحمد،معصومه مرادزاده،اميررضا فروزان،آرمان اجاق لو،رضا عباسي،سميه محمدي،فاطمه اميري،مجيد اللهياري،روزبه رياضي،علي فرخي،رضا دلبري،پويا محموديان،حميد چمن،ياشار قاجار،مهدي مشايخي،نصرالله کشاورز،صديقه بيگدلي، جلال زواره ، حسين مهمان نواز ، شهرام آغداشلو ، ليلا نعمت الهي ، فرنگيس حريري ، اکبر حبيب الهي ، سيده منيژه کلايي ، مير جواد گرامي ، مسلم اسلامزاده ،مهدي حبيبي،متين مشکين،عبيرضا بابايي،حامد شجاعي،الهام استادي،مرتضي ابراهيمي،صالح مستوفيان،سعيد عظيمي،محسن کارگر،حسن ايزدپناه،شهرام پيوندي،محسن سيدين،اميرحسين آزمون،رضا خسروي،حميد هاشمي،عباس مرادي،فرهاد نوري،وحيد قادري،صمد مشکولي،پژمان کلانتري،فرزاد موسي زاده،آراز ريسماني،محمدرضا سالاري،امير واصبي،سجاد کشاورز،مجتبي فيض آبادي،محمود قلي پور،ميثم کيا،حميد طباطبايي،امين اميري،آرمين سلماسي،اسماعيل سلمانپور،علي کميجاني،روح الله شهيدي پور،معصومه صرفي پور ،فرهاد مرداني ، حسين درخشان، رضا مهران فر،شهرام سرابکي،مرتضي زوار،ناصر خيرآبادي،عباس مرادي،عبدالرضا مشهدي، جهان رضا شيباني، حيدر برزويي قوچاني ، نقي نعمتي ، مرتضي درودي ، مرتضي چاقع مشهدي زاده ، رضا تربتي ، حسين قلي پور، رهي عظيمي،محمد جواهري،بهار امين وزيري،نازلي کاموري،پوريا لطفي،محمد شيخ الاسلامي،مهرداد حريري، فرزاد فرهمند، مهرداد آريا نژاد،اميد صادقي،روزبه خسروخاور،مهدي نيکفرجام،سجاد غرقي،علي مظاهري،رضا قلي زاده،حسين اسماعيلي،امير امين زاده،امين امين زاده، سيما فرداد،جواد بهروزي،نادر سعيدنيا،روح الله ابراهيميان،رويا کريميان،عليرضا صالحي،محسن عمادي،شهاب شاهين فر،شاهين رحيمي،حامد ابراهيمي،رضا نجاريان،علي دلبري،هادي لطفي،سلمان ابوالفتح بيگي،اميد کوکبي،آرش اميني،محمد فرحود،شهريار محفوظي،محمد حسين مزارعي،مهناز فلاح،روح الله مزارعي،محمد حسن مطهريان،روح الله عابدي نيا،ايمان قناقي،مهدي شاه محمدي،پوپک سالمي،سياوش کاظمين،زينب بشردانش،پرهام عشاير،مرجان عالمي،مهنوش مباصري،فرزانه اشرفي،مجتهده مدني،سعيد هوشمنديار،الميرا مرادي،مهدي لطفي،عبدالصالح شاکر،عليرضا کفش کنان،باقر علايي،علي حسيني،علي محمد مصلحي،حميد مالکي،سيد حسن الحسيني،شربت دار قدس،فرشيد ذاکر،حجت شريفي،نفيسه زارع،هانيه بختيار ،سعيده عليپور،اعظم وليمه،پژمان موسوي،نوشين نوع پرست،ياسر کراچيان،آيدين حسنلو،کاميار رهنما راد،ميعاد يزداني،سامان بيهقي،رضا متفرق،عبدالرضا کرمي،پرسيا نصرآبادي،ارشاد عليجاني،امير محسن يحيوي،مهدي فخرزاده،مهدي متعيري،ميثم خسروي،مهدي اسفندي،محمد نصر،حسين شاه زمانيان،امين چاروسه،سينا رحماني،سياوش بلوراني،گلنوش بلوراني،بابک فرزاد،فرانک فرزاد،بهمن کلباسي،بهرنگ فروغي،سميه سادات،نادر هاشمي،معصومه سيدفي پور،فرهاد مرداني،رضا عبداللهي نسب،محمد ايماني،حميده السادات فاطمي،پرستوباقري،حسين خداياري،محمد جواهري،سيد محسن عمادي،مجيد باغيان،داوود تيموري،علي وکيلي،صبا سعيدي،زينب نصيري،ابراهيم رحمتي،ابراهيم عبدالله زاده،حميد جلالوند، مهدي منصوري ، امين محمد ادهم ، علي منصوري ، حسين رمضانزاده ، پويا فرهاد ، محمد مقاري ، سجده ابوالحسني ، سعيد محمدي ، محمد مهدي عليان نژاد ، علي پورخيري،محمد خيري،امير جعفري،فرشيد مقدم سليمي،الناز ناطقي،مرتضي اسدي،داريوش قاسمي،زهره مرادي،هانيه بردبار،علي اشرفي،آکام مينايي،جعفر رسولي،فرزانه شکورزاده،علي جازي،سحر ابوالنصري،سعيد مهاجر،عباس خليلي،محمد حسين تهوري،عباس کوشا،مسعود رهبري،فريد مدرسي،ميثم هاشمي،وحيد عابديني،ميثم يوسفي،مهدي کاظمي،زينب بحريني،علي صادقي،علي رييس کوهي،احمد وکيلي،مجيد ابراهيمي،رضا خطيري،محسن مستوفي،محمد رييسيان،علي سنگ چي،هادي نجف آبادي،رضا انصاري،محمد جعفر مرتضوي،حسين نوريان،ميترا روشن،علي دهقاني،مهدي قيصري،مسعود نوربخش،سامان آزادي،حامد حسندوست،قاسم احمديان،محمد قايمي،ياسر کلاهدوز،روزبه ميرچرخ چيان،رضا سرخوش،مهشيد مشهدي،ژيام قياسي،ريحان راه چمني،زهرا پورخليلي،آرمين مشايخي،حمزه خردمند،عليرضا ضياالديني،بهنام اخوان،محبت اميرنژاد،مهدي حصاري،مهدي خدايي،حسين بيات،حسين عنايتي،محمد رضا زاهدي،افشين نوروزي،بهروز بهرامي،مجيد بيدغي،روزبه منصوري،اميرحسين حاج دايي،جواد سيمايي،گوهر نصيري،طاهره بيگلر،الهام پاکسيما،علي کاظمي،حميد بابا مرادي،وحيد بابامرادي،مرتضي سراج،رضا قطبي،صالح طلاکش،مليحه زارعي،پيمان هاشمزهي،ميلاد باقري،آرش حنيفي،بهمن دانشيان،سحر وهاب زاده،نازنين صفا،الهه شيرنشان،آزاده سلطاني،مهدي کشاورز،امين نقدي،مصطفي باطني،حسن انصاري،مجتبي اسماعيليان،آرش شعبان،آيدا سليمي،محمد دوري،سينا حقيقي،آيت فروزنده،رسول غيور،علي گلاب بخش،هادي بلوريان،محمد نوربخش،ايمان خلجي،امين محقق،عليرضا کاکويي،ساسان داوودي،سعيد مختاريان،رضا مروت دار،احسان خيام باشي،احسان سعادت فر،امير شعاعي،مهرنوش نيک پسند،شيوا يزدان پناه،الهه شيرنشان،محبوبه سعيدي فر،فواد سميعي پور،سيامک صديقي،محمد حسين اقبالجو،حسين فريدوني،کيان حصاري،ونداد فلاح،مهدي حيدري،ميثم خسروي،فريده زاهد،ابراهيم بتکن،نصير خوان سفيد،سمانه شيريان،سامان قيطاني،شهاب شروين،اعظم خليلي،پويان نوربخش،مهدي شريفي،بهاره بقايي،سارا فياض،حامد نيکو،فرشاد بخشايي،احسان محقق،وحيد بذرافشان،فاما فولادي،نازلي اقتدارشهيدي،مجيد رفيعي،الهام مهدوي،مهدي ايزدپناه،سعيد کاويان پور،محسن موسوي نسب،علي سبزيان،اشکان شهرآييني،مجيد زماني،مهديه سالاري،سارا صفاري،فاطمه بشارت،عرفان دانايي،داوودي کرمي،داوود طلوعي،امير متقي، مريم ژيان پناه،اميد صفر زاده،احمد حقيقي،فرشيد فرهمند،محمد رضا سالاري،پويان زارعي،اکرم دادخواه،فهيمه حسيني،فاطمه حضرت دوست،عباس قلي پور،سيروس روحاني،برزو عبدي،رضا رهايي طلب،وحيد قاضي پور،نويد مظفري،مهسا سليماني،ماهرو سليماني،مهسا بيات،ايمان تقي زاده،محمد حسين شاه زمانيان،نيما نيکوند،ماءده ايزدي،سارا مدنيان،ناهيد مدني،علي کفايي،جلال يوسفي،فرشاد خيري،فرنوش شاهين،عليرضا امامي،رضا کمالي،حامد فلاح زرين،آيت روحنا،ياشار سعدين،مسعود رشيدي،شهاب کلانتري،محمد جريده دار،زينب خدا بخش،حسين جنيدي،ميلاد مسجدي،محمد نصر اصفهاني،جواد حقاني،غلامرضا عسگري،عليرضا شعفي،هومن قاسمي،سارا فخرايي،سارا منصوري،مانا سلسالي،مهدي نوميري،مهدي سخايي،نوشين بهادران،نويد بهادران،سعيد رفيعي،احسان نصر،رضا صفوي،مهرداد احمد زاده،محمد باصري،حسن شيخ الاسلامي،ندا احمدي،سميه پوراحمدي،بابک صفاري،مهدي خوشنام،بابک ضيايي،مينا حجتي،آزاده رادمنش،هادي کيافر،سارا مومني،محسن شايع، علي صابري ، يوسف نعلبنديان ، اسرافيل قلي نژاد ، کريم زارعي ، مصدق رضايي تهراني، اناهيتا عاملي ، شکوفه زندي، کاوه طهماسب ، زهره ترشيزي کرماني ، سروش برزو،رامين خواجوي،ساره منطقي،نيما رفعتي،رضا يونسي،امير افروز،سيامک رضاقلي بيگي،حميدرضا نيک نهاد،حميدرضا فرنوش،بيژن پوريوسفي،آسيه عباسي،امين کردعليوند،علي صيادي،سجاد ابوالحسني،سعيد علي اکبري،سعيد هادي زاده،محمود علي اف،هاشم سلطاني،بهزاد رحيم زاده،راضيه واحدي،منيره خسروي نسب،زهرا باوند،نسيم شجاعي،نيما طريقي،رضا بلور فروش،فرهاد مراديان،امير آزموده،محسن قاسمي،مهدي کرباسيون،امين لطيفي،رضا کاکايي،علي افراز،شيرين صفا،فريده جهان گيري،هاله ستاري،مريم محبي،حميد يعقوبي،توماج پذيرا،عليرضا شفيع زاده،مژده فروزنده،احمد محمودي،احمد ملک محمودي،پريسا مرادي،محمد ابراهيمي،زمان موسوي،بابک خداييان،سعيد مختاريان،علي عالمي،علي فرزانه،سامر نبي بخش،احسان ترکش،مرتضا بياره،علي سعيدي،الهام جهانيان،فاطمه شعباني مقدم،سارا اديبي،مجيد مسعودي نيا،مهدي فقيهي،مهدي کشاورز،بهرام فياضي،محسن کشاورز،بهرنگ صبرلويي،فضل الله قريشي،علي بهمني،حميد نوري،عذرا مصدقي،آسيه قرباني،ليلا فضلي،زهرا شريف،رضا آلمحمد،نويذ زاهدي،محمد محمودي فرد،حجتي،افتخاري،هوشنگ حق گو،هادي موسوي،محمد يارموسوي،حسين حيدري،حميد نصيري نيکجو،شهاب جزايري،توحيد رزمي،حمزه رستمي،فلاحي،مهدي لطيفي،محسن اصل زعيم،مهدي نو زعيم،عباس نوربخش،امير ملکي نيا،علي هاشمي،احمد موسوي،سعيد رحيمي مقدم،حسن زماني،عظيم عظيمي فر،الدوز کشاورزي،ستاره الماسي،پگاه علي محمدي،هادي نمازي،ريونيز آذرم سار،فواد شاکري،حسام يعقوبي،ابوذر معتمدي،فهيم يزدان پناه،فرزاد يزدان پناه،روزبه محقق زاده،تهمينه مرادي،ناهيد حقيقي،الهه عطاردي،محسن عمادي،علي مختاري،مرتضي صمدي،محمد غلامرضا کاشي،ناديا محجوب،محمدرضا نوربخش،مسعود باستاني،آرمين خامه اي،آرش ميري،رضا دهقان،علي مقامي،بهرام تاجيک،مريم شعباني،رضا خجسته،علي عزيزي،امير خسرواني،سعيد حبيبي،رضا طاعتي،احسان اصلاني،محمد حيدري،بهمن دارالشفايي،عبدالرضا تاجيک،کامبيز توانا،ناصربراتي،مريم زماني،محسن رشيدي،هادي مسعود،بتسابه نبيان،کاووس آيينه نگيني،کيوان انصاري،محمد نباتي،احسان منصوري،فاطمه وثوق پور،زهرا مسعوديان،زهرا بيگدلي،پويا امين،سجاد واحدي،روح الله فرج زاده،دانيال کاوياني،علي کزازي،احسان ارباب تفتي،سعيد دهقاني،عبدالله برزگر،سهيل شريفي،کيانوش کلانتر،علي مقدم،محمد رضايي،امير ارشاد،کيان اسکندري،ارسلان شيرافکن، رضا طاعتي،صادق فدايي،حميد کاوياني،علي احمد الفتي،جواد کاووسي، امير تفرشي،مهدي بخشنده،علي مقيمي،داوود زماني،عمار ملکي،آرش آرمون، الهه محمدي پور،امين ابراري،هايده علي اکبري ، سيد علي حسيني

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!