۱۳۹۰/۰۴/۱۹

آیا خدا وجود دارد؟

+ پرسید: فکر می‌کنی خدا وجود دارد؟
- گفتم: وجود یا عدم وجود خدا در رفتار و منش تو تغییری ایجاد خواهد کرد؟ رفتاری که با خودت و با دیگران داری؟
+ گفت: خب نه؛ من تلاش می‌کنم "اخلاقی" زندگی کنم. چیزی را که برای خودم نمی‌پسندم برای دیگران هم نپسندم و برعکس.
- گفتم خب اگر اینچنین است به سؤال‌های دیگر زندگی‌ات بپرداز!

۱ نظر:

 1. ~فرهاد:
  درارتباط با "خدا" ، "مذهب" و "زندگى پس ازمرگ" و "محمد" نظراتى دارم كه درپى مى آورم.
  - بطلان ادعاى مذاهب درباب به اصطلاح آسمانى بودنشان به هيچ وجه برابر گزاره "خدا وجود ندارد" نيست. اگربا مذهب مشكل داريم به نقد محتوى آن بپردازيم و بيهوده با واژه "خدا" نجنگيم.
  - واقعيت (واقعى بودن، درست بودن) زندگى پس از مرگ وعالم غيب به هيچ وجه دليل حقانيت مذهب نيست ، حداكثر اينكه ادعاى مذهب در "اين زمينه" برواقعيت منطبق ميگردد .
  - لوازم و امكانات بررسى مسئله وجود خدا (آفريدگار جهان) در دست ما نيست . اگر خدا باشد ، شايد زمانى به خواست خودش انسان به اين "وجود" آگاه و مطمئن شود ولى اگر نباشد هيچگاه آدمى به اين "عدم" مطمئن نخواهد گرديد .
  - مفهموم خدا بالاتر از آنست كه با نحوه زندگى ما مربوط باشد. درصورت وجود خدا ، ما به او مربوطيم ولى او به ما مربوط نيست . ما به هيچ وجه وحتى با چگونه زندگى كردنمان براو و تصميم او تأثيرگذار نخواهيم بود . البته خدا مسئله جالبى براى ماست كه ميتوانيم به آن فكر كنيم .
  - "محمد" اگر در ادعاى پيامبرى اش محق نباشد باز مصلحى است بزرگ و موفق به زمان خود و قابل احترام و به زعم من "دوست داشتنى"

  پاسخحذف

لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!