۱۳۹۰/۱۰/۰۹

اندر آداب نانوایی!

تنور را داغ کنید، اما نه آنقدر که دست نانوا را بسوزاند!
نانی هم اگر در این میان سوخت و جزغاله شد، مهم نیست. چیزی که فراوان است، خمیر برای چانه گرفتن و نان پختن!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!