۱۳۹۱/۰۲/۲۱

دمی و نوایی...

گاهی با نوایی یکباره پرتاب می‌شوی به دنیای درونت، به هزار خاطره‌ی دور و نزدیک، به هزار راه رفته و نرفته، به هزار راه بازآمده و بازنیامده، به هزار لحظه‌ای که زندگی‌ات را معنا داده‌اند، به هزار لحظه‌ای که معنای زندگی‌ات را عوض کرده‌اند...

۲ نظر:

لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!