۱۳۸۳/۰۱/۱۲

سردي ارزاني توستشعله شمع مرا
چه كسي بود رُبود
تپش قلب مرا
چه كسي بود رُبود
يار شيرين مرا
چه كسي بود رُبود
چه كسي بود كه پرسيد
قلب را به چه كارَت آيد ؟
شمع را ز چه رو تو فروزان خواهي ؟
سردي ارزاني توست …
كه تو پروانه خويش
نه ز شمع
كه به خامُشي خويش ، راندي
سردي ارزاني توست …
كه تو پرواز را
نه ز بند
كه به خامُشي خويش ، ممنوع خواندي
سردي ارزاني توست …

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!