۱۳۹۰/۱۲/۱۷

نیایش مریدان به درگاه خاتمی!

ای سید محمد خاتمی!
تو صلاح و مصلحت ما را تشخیص دادی!
تو صلاح و مصلحت ما را بهتر از ما تشخیص می‌دهی!
ما کجا می‌توانیم عمل و درایت و هوش و فراست و فرّ و کیاست تو را دریابیم؟
ما کجا قادریم در علم بی‌انتهای تو نسبت به آنچه در پس پرده می‌گذرد، شک کنیم؟
ما را چه رسد که برای لحظه‌ای تردید کنیم که تصمیم خاتمی اشتباه بوده است؟
اگر لحظه‌ای بر درستی تصمیم تو تردید کردیم، بر ما ببخشای که همانا تو دانا و توانایی! همان‌گونه که ما نادان و ناتوان‌ایم!
ای سید محمد خاتمی!
تو از هر پدر و مادری، مهربان‌تر، از هر سیاستمداری، پخته‌تر و از هر راهبری، دوراندیش‌تر هستی!
تو از ما به ما عالم‌تر و آگاه‌تر و سزاوارتری!
چی صدا کنم تو رو؟ تو که از گل بهتری...!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!