۱۳۹۰/۱۱/۱۹

کآواز دهل شنیدن از دور خوش است!

گویند کسان، بهشت با حور خوش است
من می‌گویم که آب انگور خوش است
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
کآواز دهل شنیدن از دور خوش است

خیام

۱ نظر:

لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!